Komentirajući prijedlog zakona o socijalnoj skrbi i najavom gašenja obiteljskih domova u postojećem obliku, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović jučer je emisiji RTL Danas izrekao niz neistina te pokazao elementarno nepoznavanje tematike.
Tako je ministar rekao:

„Ono što jest činjenica da kada su obiteljski domovi bili osnivani, nije bila svrha da oni imaju do 20 korisnika odnosno bila je svrha određenog obiteljskog okruženja. Nažalost, to se nije ispunilo i mi svjesni tog izazova pred nama i svjesni određenih posljedica odnosno kao posljedicu određenih događaja u prošlosti smo se odredili prema transformaciji ovakvog vida smještaja.“

Da ministar nije odradio domaću zadaću, nisu ga valjano uputili ili pak, iz samo njemu znanih razloga, ne govori istinu, vidljivo je iz Pravilnika o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika (NN 92/2004), koji precizira:


Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način pružanja usluga obiteljskog doma, te uvjeti u pogledu prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, koji osim predstavnika obiteljskog doma, mora imati obiteljski dom za pružanje usluga skrb izvan vlastite obitelji za najmanje 6, a najviše 20 korisnika.


Dakle, MINISTRE, činjenica jest da od prvog dana postojanja i prvog spominjanja u aktima, svrha obiteljskog doma je da ima do 20 korisnika. Ako to ministar uistinu ne zna odnosno nije znao, jedino što smatramo prihvatljivim jest povlačenje prijedloga zakona u savjetovanju kojeg je osobno potpisao.
Ministar također kaže:

Imamo činjenicu da određena funkcija njihova koja je trebala biti postignuta kada su oni kao takvi i implementirani u zakone odnosno u sve akte nije do kraja ispunjena. „


S ciljem daljnjeg sprečavanja krivog informiranja javnosti a i za njegovo osobno dobro, odmah bismo ministra upozorili na članak 5. istog Pravilnika iz 2004. godine koji kaže:

Članak 5.
(1) Usluge obiteljskog doma pružaju se u objektu u kojem živi predstavnik obitelji i članovi njegove obitelji iz članka 3. ovoga Pravilnika.
(2) Iznimno se usluge obiteljskog doma mogu pružati u drugom objektu, ako je objekt udaljen od objekta u kojem živi pred¬stavnik obitelji i članovi njegove obitelji iz članka 3. ovoga Pravilnika najviše 100 metara.

te uputili u kronologiju izmjena te odredbe:


Godina 2014. – Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga NN 40/2014

Članak 16.
(1) Usluge smještaja u obiteljskom domu mogu se pružati u kući u kojoj živi predstavnik obitelji i članovi njegove obitelji iz članka 47. stavka 1. ovoga Pravilnika, a iznimo u drugoj kući uz uvjet da je u istom dvorištu pod uvjetom da udaljenost između zgrada nije veća od 50 metara i da je predstavnik obiteljskog doma osigurao skrb o korisnicima na smještaju u svakoj zgradi 24 sata dnevno sve dane u godini.

Godina 2020. – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 56/2020-1125)
Članak 3.

U članku 16. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Usluge smještaja u obiteljskom domu pružaju se u obiteljskoj kući gdje živi predstavnik obiteljskog doma i članovi njegove obitelji.
(2) Obiteljska kuća mora imati dovoljan broj spavaonica za sve korisnike i članove obitelji predstavnika obiteljskog doma, a koje su dovoljno velike da osiguravaju adekvatan prostor korisnicima u svrhu njihove sigurnosti, privatnosti i udobnosti.«

Vidljivo je da je tek prošle godine, tek kad se dogodio Andraševac, ministarstvo Josipa Aladrovića zatražilo prisutnost obitelji u domu 24/7 te ih samo godinu kasnije proziva zbog neispunjenja uvjeta i „obiteljske atmosfere“. Možda si ministar sa svojim primanjima i vezama može preko noći dograditi ili prilagoditi stambeni objekt, što znači ishoditi građevinsku dozvolu, pronaći izvođače radova kojih nema ni za lijek te osigurati financijska sredstva, no predstavnik obiteljskog doma to nije u stanju.

Ministra molimo da sam odradi ostatak i prouči kako se kroz godine mijenjala kvaliteta i podizao standard u obiteljskim domovima, kroz povećanje broja radnika – medicinskih sestara, njegovatelja, fizioterapeuta pa i socijalnih radnika danas.

Do tada – ministre, sjedni jedan!

S poštovanjem,

Share This